Nicole Dołowy-Rybińska – kulturoznawczyni i socjolingwistka, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskiem ikomunikację międzykulturową na paryskim INALCO. W 2010 roku obroniła w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego doktorat dotyczący sytuacji języków i kultur mniejszościowych w Europie (promotor prof. dr hab. Andrzej Mencwel).

Jest laureatką stypendiów i grantów, które umożliwiły jej prowadzenie badań w Polsce i za granicą: UNESCO/Keizo Obuchi 2006; Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program START 2011; staż badawczy w Mercator Institute for Media, Languages and Cultures, Aberystwyth, Wielka Brytania); Narodowego Centrum Nauki (grant „Sonata” 2011-2014); Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców (2012-2015); Instytutu Łużyckiego w Niemczech (staże badawcze 2010, 2015, 2016); Narodowego Centrum Nauki (grant „Opus” 2017-2020); Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program Monografie, 2016). Uczestniczy w projektach badawczych w ramach współpracy między Polską Akademią Nauk a włoskim Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Do jej głównych zainteresowań należy problematyka tożsamości europejskich mniejszości językowych, metody ochrony i rewitalizacji języków i kultur mniejszościowych, aktywizm językowy, wielojęzyczność i wielokulturowość, analiza dyskursów dotyczących zagrożenia języków i ratowania ginących kultur. Prowadzi badania terenowe na Kaszubach (Polska), na Łużycach (Niemcy), w Bretanii (Francja) i w Walii (Wielka Brytania). Interesuje się także historią i sytuacją mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Polsce. Jest członkinią kilku towarzystw naukowych oraz autorką czterech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.