Zapraszamy do wysłuchania audycji "Horyzont zdarzeń" w Radiu Aktywnym Politechniki Warszawskiej w sobotę, 5 marca  br, o godz. 11:00. Gośćmi red. Aleksandra Santistebana będą prof. Monika Kaczmarek, Zastępca Przewodniczącego AMU oraz dr Anna Ajduk, Prezes Zarządu Klubu stypendystów FNP. Audycja poświęcona będzie współpracy międzynarodowej oraz wspólpracy nauki z  przemysłem i nawiązywać będzie do cyklu konferencji Polish Scientific Networks (PSN), organizowanych wspólnie przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

>> Słuchaj Radia Aktywnego PW

Pierwsza edycja PSN odbyła się w Warszawie w dniach 18-20 czerwca 2015 r. Jej celem było zachęcenie Polaków z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce oraz naukowców z Polski do zaangażowania się w programy współpracy międzynarodowej. Druga edycja konferencji, o podtytule "Science & Business" odbędzie się we Wrocławiu w dniach 30 czerwca -2 lipca 2016 r i jest organizowana we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do badaczy zainteresowanych zastosowaniem badań naukowych w praktyce oraz do firm chcących rozwinąć swoją innowacyjność poprzez współpracę z naukowcami. Głównym celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji wyników badań, oraz pomoc w nawiązaniu współpracy między środowiskiem naukowym a firmami i organizacjami zainteresowanymi tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii. 

Uczestniczki audycji:

- dr hab. Monika Kaczmarek, prof. IRZiBŻ PAN - profesor nadzwyczajny w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, gdzie prowadzi Laboratorium Biologii Molekularnej, oraz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Laureatka wielu stypendiów i nagród, m.in. FNP, MNiSW, Fundacji Hertie i Aleksandra von Humboldta, a także Komisji Fulbrighta. Jej zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na poznaniu molekularnych aspektów endokrynologii rozrodu zwierząt. Od 2014 r. Zastępca Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych PAN. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji konferencji i spotkań naukowych, również o zasięgu międzynarodowym. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego i członek komitetu programowego konferencji Polish Scientific Networks 2015, członek obu komitetów w edycji 2016.

- dr Anna Ajduk - doktor nauk biologicznych. Doktorat uzyskała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie stażu podoktorskiego  w Wellcome Trust / Cancer Research UK Gurdon Institute, University of Cambridge pracowała m.in. nad optymalizacją technik stosowanych w medycynie reprodukcyjnej (patent międzynarodowy). Obecnie adiunkt w Zakładzie Embriologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka kilku programów FNP (Start, Kolumb, Homing-Plus), kieruje grantami NCN i NCBiR. Od 2013 r. prezes zarządu Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji konferencji i spotkań naukowych, pomysłodawczyni i organizatorka Ogólnopolskich Konferencji Interdyscyplinarnych Inter-Mix. Członek komitetu organizacyjnego i programowego konferencji Polish Scientific Networks 2015 oraz współprzewodnicząca Komitetu Programowego w edycji2016.