Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych, dr hab. Jakub Fichna, prof. UMed, Zastępca przewodniczącego AMU dr hab. Michał Wierzchoń oraz członkowie Akademii: dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW, dr hab. Izabela Szczerbal, dr hab. Michał Chmielewski i dr Sławomir Dinew wzięli udział w obchodach 5-lecia inauguracji działalności Narodowego Centrum Nauki. Uroczystości podzielone zostały na część warsztatową,  poświęconą tematyce skutecznego ubiegania się o finansowanie w ramach programów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) zorganizowaną wspólnie przez NCN i ERC oraz wieczorną galę w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W jej trakcie podsumowano dotychczasową działalność NCN oraz zaprezentowano sylwetki dziesięciu wybranych naukowców, którzy swoje badania realizują w ramach konkursów organizowanych przez Centrum.

Więcej informacji o obchodach jubileuszu 5-lecia NCN