Podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych, których kadencja rozpocznie się w dniu 15 grudnia 2016 r.:
w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN:
- Anna Brożek,
- Nicole Dołowy-Rybińska,
- Dominika Latusek-Jurczak,
w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
- Anna Ajduk,
- Justyna Cybulska,
w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
- Dorota Czajkowska-Szczykowska,
- Krzysztof Fic,
- Monika Kędra,
- Piotr Kuświk,
- Karol Palka,
w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN
- Anna Fabijańska,
- Monika Kwoka,
- Przemysław Perlikowski,
- Przemysław Wachulak,
w Wydziale V Nauk Medycznych PAN:
- Wojciech Fendler.

Wśród wybranych podczas tej samej sesji członków korespondentów PAN znalazł się prof. Janusz Bujnicki, który do 14 grudnia br. jest także członkiem Akademii Młodych Uczonych.