Dr hab. inż. Adam Nowak (ur. 1976), matematyk, absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2010 profesor Instytutu Matematycznego PAN. Obecnie kierownik Oddziału Wrocławskiego Instytutu Matematycznego PAN, a także członek Komitetu Matematyki PAN i Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN.

Działalność naukowa dra Adama Nowaka skupia się wokół nowoczesnych zagadnień analizy rzeczywistej i dziedzin pokrewnych. Jest autorem wielu oryginalnych prac z zakresu analizy harmonicznej, rozwinięć ortogonalnych, teorii operatorów, całek singularnych, funkcji specjalnych i teorii potencjału, publikowanych w prestiżowych międzynarodowych periodykach matematycznych.

Doświadczenie naukowe zdobywał na renomowanych uniwersytetach europejskich, m.in. w Szwecji, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Wielokrotnie uczestniczył w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Obecnie kieruje projektem naukowym finansowanym w ramach grantu NCN Opus. Pod jego kierunkiem powstały 2 rozprawy doktorskie.