Dr hab. Monika Kędra, zastępczyni Przewodniczącej AMU, została wybrana na nowego członka Global Young Academy (GYA, https://globalyoungacademy.net/). GYA istnieje od 2010 roku i tworzy sieć wybitnych młodych naukowców ze świata, wiodących w swoich dziedzinach naukowych, znajdujących się na wczesnym etapie samodzielnej kariery naukowej, tzn. 3-10 lat po doktoracie. GYA ma około 200 członków z ponad 70 państw świata i skupia swoją działalność na polityce naukowej, badaniach nad środowiskiem, polityce edukacyjnej i jej zasięgu.

Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine organizowana jest w Łodzi w dniach 21-23 czerwca 2017 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do naukowców nieklicznych i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami.Głównym celem konferencji jest stworzenie forum stanowiącego wspólną przestrzeń dla naukowców oraz lekarzy próbujących wdrażać najnowsze zdobycze medycyny w praktykę kliniczną.
Podczas konferencji naukowcy przedstawią najciekawsze obecnie projekty z zakresu np. epigenetyki, nowotworów, chemii biologicznej, neuroscience, biologii rozwoju, bioinformatyki, biologii systemowej, biomodelowania itp., a klinicyści wskażą możliwości w jakie wykorzystują takie najnowsze osiągniecia badawcze w leczeniu swoich pacjentów. Zadaniem konferencji, poza prezentacją aktualnego stanu wiedzy i możliwości medycyny jest więc stworzenie warunków do networkingu pomiędzy naukowcami nieklinicznymi a klinicystami.

Strona konferencji: psn.pan.pl

Kontakt: Informacje dla pracy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe zapytania prosimy kierować do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Gabinet Prezesa PAN, Polska Akademia Nauk
pl. Defilad 1, 00-901 Warsaw, Poland
tel. 22-182 61 14,, fax. 22-182 70 50, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dr Nicole Dołowy-Rybińska (członkini AMU z Instytutu Slawistyki PAN) wraz z dr Cordulą Ratajczak („Serbske Nowiny", Serbski institut/Sorbisches Institut, Bautzen/Budyšin, Niemcy) zostały laureatkami w konkursie organizowanym przez Smithsonian Center for Folklife & Cultural Heritage. W ramach stypendium będą realizować badania pt. Sorbian language(s): revitalization efforts in different political systems.

Program SMiLE (Sustaining Minority Languages in Europe) przeznaczony jest dla zorientowanych na wspólnotę językową badań etnograficznych i socjolingwistycznych dotyczących działań rewitalizacyjnych europejskich języków mniejszościowych, a jego celem jest zdobycie wglądu w procesy i skuteczność rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane w programach rewitalizacyjnych innych języków.

Przez półtora roku sześć zespołów będzie pracować równolegle nad wybranym przypadkiem wspólnoty językowej opierając się o długoletnie doświadczenia badawcze w danej wspólnocie, zaangażowanie na jej rzecz oraz określone w projekcie badania terenowe. Zespoły mają za zadanie odpowiedzieć na sformułowane przez zespół ekspertów pytania badawcze. W ramach projektu odbędą się kilkudniowe warsztaty, podczas których badacze wymienią się doświadczeniami, a także podzielą problemami i wynikami badań.

Lista nagrodzonych w ramach programu SMiLE zespołów badawczych:

  • Bernadette O'Rourke and Marcos López Pena – Galician, Semente Project
  • Manuela Pellegrino and Maria Olimpia Squillaci – Griko & Greko
  • Cassie Smith-Christmas and Orlaith Ruiséal – Irish
  • Nils Langer and Femmy Admiraal – North Frisian
  • James Costa and Sara Brennan – Occitan
  • Cordula Ratajczak and Nicole Dołowy-Rybińska – Sorbian

Więcej informacji na temat programu

Prof. Anna Brożek, członek Akademii Młodych Uczonych z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego została uhonorowana Nagrodą Narodowego Centrum Nauki 2017 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Otrzymała ją za skonstruowanie oryginalnych teorii funkcji zdań pytających i rozkazujących, a także za uzupełnienie historii filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, poprzedzone drobiazgowymi badaniami archiwalnymi.

Zgłaszając prof. Annę Brożek jako kandydatkę do Akademii Młodych Uczonych profesorowie Piotr Gutowski, Jacek Paśniczek, Tadeusz Szubka, Mieszko Tałasiewicz i Jan Woleński podkreślali, że jest ona jedną z najbardziej „utytułowanych” polskich młodych uczonych. Tytuł profesora nauk humanistycznych został jej nadany w roku 2015, gdy miała 35 lat na podstawie znaczącego dorobku w dziedzinie filozofii. W tym samym roku uzyskała doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie kompozycji i teorii muzyki. Posiada też bogaty dorobek artystyczny jako pianistka.

Zakres kompetencji pani prof. Anny Brożek w dziedzinie filozofii obejmuje kilka obszarów: logiczną teorię pytań (m.in. sprecyzowała postulat dobrego postawienia pytania badawczego, dokonała analizy postulatu rozstrzygalności oraz zaproponowała nową systematyzację operacji poznawczych, łączącą ideę pytania kierującego rozumowanie z ideą traktowania pytań jako przesłanek lub wniosków w rozumowaniach), logiczną teorię imperatywów (m.in. zweryfikowała hipotezę, że imperatywy mają dwa zasadnicze sensy: preskryptywny i instruktywny), logiczną analizę terminologii muzycznej (sformułowała reguły optymalizacji terminologii muzycznej) i historię filozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (dzięki skrupulatnym badaniom archiwalnym wypełniła lukę w wiedzy na temat wiedeńskiego okresu Kazimierza Twardowskiego, publikując książkę na ten temat po polsku i niemiecku).

Na bogaty dorobek publikacyjny prof. A. Bożek składa się, oprócz licznych artykułów, między innymi. 10 samodzielnie napisanych monografii książkowych oraz 3 we współautorstwie. Na wyróżnienie zasługują książki wydane w wydawnictwach międzynarodowych: Theory of questions. Erotetics through the prism of iłs philosophical background and practical background and practical applications (Amsterdam — New York 2011, Rodopi) i Kazimierz Twardowski. Die Wienehr Jahre (Vienna: Springer 2011) oraz książka po polsku, która była podstawą do uzyskania tytułu profesora: Teoria imperatywów i jej zastosowania. Kraków Copernicus Center Press 2012.

 
 

Ukazał się "Raport z działalności Akademii Młodych Uczonych PAN I kadencji (grudzień 2011– maj 2017)" pod redakcją dr hab. Konrada Osajdy, byłego Przewodniczącego AMU i Anny Bielec z Gabinetu Prezesa PAN. W raporcie ujęte zostały między innymi informacje o podejmowanych przez członków AMU inicjatywach, projektach i działaniach, ich udziale w wydarzeniach międzynarodowych oraz opracowanych dokumentach. Wydawnictwo obejmuje okres od wyborów pierwszych członków AMU w dniu 15 grudnia 2011 r. do końca kadencji członków wybranych pół roku później w wyborach uzupełniających skład Akademii.

Plik PDF

Rozpoczął się nabór na warsztaty dla doktorantów Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN. KMT AMU powstała z myślą o młodych naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim są studia doktoranckie, a jej głównym celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej. Tegoroczna edycja skierowana jest głównie do naukowców, którzy swoje zainteresowania skupiają wokół nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, medycznych i matematycznych.
W trakcie warsztatów planowane jest przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce:

* prezentacja projektów naukowych (NCBiR/NCN),
* analiza statystyczna wyników badań,
* emisja głosu.

Warsztaty będą prowadzone w trzech dziesięcioosobowych grupach, co pozwoli na indywidualne podejście prowadzącego do każdego z uczestników.

KMT AMU odbędzie się w dniach 28-30 września 2017 roku w Jabłonnie k. Warszawy

Nabór wniosków trwa do 3 czerwca 2017 r.

Więcej informacji na stronie: http://kmtamu.com.pl
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siódmy coroczny zjazd członków Global Young Academy (GYA) miał miejsce w szkockim Aviemore w dniach 15-19 maja 2017 roku. GYA została założona w 2010 roku w celu stworzenia sieci wybitnych młodych naukowców ze świata i prowadzenia przez nich ponadnarodowego, interdyscyplinarnego i międzypokoleniowego dialogu. Wśród 200 członków GYA znajduje się m.in. dr hab. Bartosz Karaszewski, prof. GUMed członek pierwszej kadencji Akademii Młodych Uczonych.

Zjazdowi GYA towarzyszyła konferencja Social justice in a rapidly changing world, na której Akademię Młodych Uczonych reprezentowała dr Nicole Dołowy-Rybińska.

Strona internetowa wydarzenia