Dr Nicole Dołowy-Rybińska (członkini AMU z Instytutu Slawistyki PAN) wraz z dr Cordulą Ratajczak („Serbske Nowiny", Serbski institut/Sorbisches Institut, Bautzen/Budyšin, Niemcy) zostały laureatkami w konkursie organizowanym przez Smithsonian Center for Folklife & Cultural Heritage.

W ramach stypendium będą realizować badania pt. Sorbian language(s): revitalization efforts in different political systems.

Program SMiLE (Sustaining Minority Languages in Europe) przeznaczony jest dla zorientowanych na wspólnotę językową badań etnograficznych i socjolingwistycznych dotyczących działań rewitalizacyjnych europejskich języków mniejszościowych, a jego celem jest zdobycie wglądu w procesy i skuteczność rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane w programach rewitalizacyjnych innych języków.

Przez półtora roku sześć zespołów będzie pracować równolegle nad wybranym przypadkiem wspólnoty językowej opierając się o długoletnie doświadczenia badawcze w danej wspólnocie, zaangażowanie na jej rzecz oraz określone w projekcie badania terenowe. Zespoły mają za zadanie odpowiedzieć na sformułowane przez zespół ekspertów pytania badawcze. W ramach projektu odbędą się kilkudniowe warsztaty, podczas których badacze wymienią się doświadczeniami, a także podzielą problemami i wynikami badań.

Lista nagrodzonych w ramach programu SMiLE zespołów badawczych:

  • Bernadette O'Rourke and Marcos López Pena – Galician, Semente Project
  • Manuela Pellegrino and Maria Olimpia Squillaci – Griko & Greko
  • Cassie Smith-Christmas and Orlaith Ruiséal – Irish
  • Nils Langer and Femmy Admiraal – North Frisian
  • James Costa and Sara Brennan – Occitan
  • Cordula Ratajczak and Nicole Dołowy-Rybińska – Sorbian

Więcej informacji na temat programu