Dr hab. Monika Kędra, zastępczyni Przewodniczącej AMU, została wybrana na nowego członka Global Young Academy (GYA, https://globalyoungacademy.net/).

GYA istnieje od 2010 roku i tworzy sieć wybitnych młodych naukowców ze świata, wiodących w swoich dziedzinach naukowych, znajdujących się na wczesnym etapie samodzielnej kariery naukowej, tzn. 3-10 lat po doktoracie. GYA ma około 200 członków z ponad 70 państw świata i skupia swoją działalność na polityce naukowej, badaniach nad środowiskiem, polityce edukacyjnej i jej zasięgu.