Prezentujemy poniżej uwagi Akademii Młodych Uczonych do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Uwagi AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki