Akademia Młodych Uczonych, biorąc udział w konsultacjach projektu Ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw w Polskiej Akademii Nauk, przekazała na ręce Prezesa PAN swoje uwagi.

Link do dokumetu