Czarnecka

Dr hab. n. med. Anna Małgorzata Czarnecka jest lekarzem i biologiem molekularnym - obecnie pracuje jako specjalista onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie oraz w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN. Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest też absolwentką studiów Zarządzania innowacją w sektorze zdrowia (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na innowację (Szkoła Główna Handlowa).

Praktykę jako onkolog zdobyła wcześniej w Oddziale Onkologii Męskiej Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, a jako biolog molekularny kierując zespołem badawczych Laboratorium Onkologii Molekularnej WIM. Doświadczenia naukowe zdobywała w Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz podczas staży w Department of Urology Emory School of Medicine (Atlanta, USA), Dipartimento di Medicina Sperimentale Universite degli Studi di Palermo (Palermo, Włochy) Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Paracelsus Medizinische Privatuniversität (Salzburg, Austria), Gene Function Research Center National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Ibaraki, Japonia). Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyna uzyskała w 2010 roku w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej wykonanej w ramach Studium Medycyny Molekularnej pt.: „Zaburzenia mitochondrialne w procesie nowotworzenia”. Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie onkologia uzyskała w 2018 roku na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie cyklu publikacji pt.: „Kliniczne i molekularne markery skuteczności leczenia raka nerkowokomórkowego inhibitorami kinaz tyrozynowych”. Laureatka wielu nagród min. TOP500, Junior Faculty Merit Award Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii i Biomarkerów, Kryształków Zwierciadła”, Programów Mentoring i START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Supertalentu w medycynie, Stypendium naukowego L’Oreal dla Kobiet i Nauki oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a także stypendium fundacji Goldman Sachs, Kościuszkowskiej i Fulbrighta. Obecnie jest także ekspertem w ramach zespołu programu im. prof. Walczaka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ostatnie badania dr Czarneckiej koncentrują się na zagadnieniu lekooporności oraz poszukiwaniu klinicznych i molekularnych markerów predykcyjnych i prognostycznych dla mięsaków i czerniaka.