Dr Przemysław Gorzelak – adiunkt w Zakładzie Paleobiologii Środowiskowej Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Redaktor tematyczny Acta Palaeontologica Polonica oraz Scientific Reports.
Na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego uzyskał tytuł magistra w 2008 roku, a stopień doktora w Instytucie Paleobiologii PAN w 2012 roku.
Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół badań paleoekologii, morfologii funkcjonalnej, ewolucji oraz biomineralizacji dzisiejszych i kopalnych szkarłupni. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach z listy JCR. Kilkukrotny uczestnik w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych; obecnie kieruje projektem finansowanymi przez NCN (OPUS). Jest beneficjentem stypendium MNiSW (stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców: 2013-2016) oraz FNP (stypendium START: 2009 i 2010).