W dniach 30 stycznia - 1 lutego 2020 r. odbędzie się pod patronatem AMU konferencja Powstawanie chrześcijańskiej Rusi, pierwsza z cyklu międzynarodowych spotkań pod wspólnym tytułem "The World of the Slavs: Forgotten Meeting Place of Different Cultures".

Ppp