Kadencja XI 2019 r. - XII 2021 r.

 

Przewodniczący Zastępca Przewodniczącego Zastępczyni Przewodniczącego

 
II JKolanowski IV MKwoka 

dr hab. Karol Palka

Instytut Matematyczny PAN

dr Jacek Kolanowski

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

dr hab. Monika Kwoka

Politechnika Śląska