Imię i nazwisko

Wydział

Kadencja członka AMU

Przewodnicząca AMU (kadencja 24.05.2017-23.11.2019)

Anna AJDUK

II

15.12.2016-14.12.2021

Zastępczynie Przewodniczącej AMU (kadencja 24.05.2017-23.11.2019)

Monika KĘDRA

III

15.12.2016-14.12.2021

Monika KWOKA

IV

15.12.2016-14.12.2021

Członkowie AMU

Katharina BOGUSLAWSKI

III

1.07.2019-30.06.2024

Anna BROŻEK

I

15.12.2016-14.12.2021

Justyna CYBULSKA

II

15.12.2016-14.12.2021

Dorota CZAJKOWSKA-SZCZYKOWSKA

III

15.12.2016-14.12.2021

Anna M. CZARNECKA

V

1.07.2019-30.06.2024

Nicole DOŁOWY-RYBIŃSKA

I

15.12.2016-14.12.2021

Anna FABIJAŃSKA

IV

15.12.2016-14.12.2021

Wojciech FENDLER

V

15.12.2016-14.12.2021

Krzysztof FIC

III

15.12.2016-14.12.2021

Marta GMUREK

IV

1.07.2019-30.06.2024

Przemysław GORZELAK

II

1.07.2019-30.06.2024

Adrian JUSUPOVIĆ

I

1.07.2019-30.06.2024

Miłosz KADZIŃSKI

IV

1.07.2019-30.06.2024

Jacek KOLANOWSKI

II

1.07.2019-30.06.2024

Piotr KUŚWIK

III

15.12.2016-14.12.2021

Mateusz KWAŚNICKI

III

1.07.2019-30.06.2024

Dominika LATUSEK-JURCZAK

I

15.12.2016-14.12.2021

Marcin MAGIEROWSKI

V

1.07.2019-30.06.2024

Paweł MALINOWSKI

IV

1.07.2019-30.06.2024

Małgorzata NOWACKA

II

1.07.2019-30.06.2024

Krzysztof NOWAK

I

1.07.2019-30.06.2024

Karol PALKA

III

15.12.2016-14.12.2021

Przemysław PERLIKOWSKI

IV

15.12.2016-14.12.2021

Jan POLESZCZUK

IV

1.07.2019-30.06.2024

Marek SKRZYPSKI

II

1.07.2019-30.06.2024

Artur R. STEFANKIEWICZ

III

1.07.2019-30.06.2024

Mateusz STRZELECKI

III

1.07.2019-30.06.2024

Przemysław WACHULAK

IV

15.12.2016-14.12.2021

Agata ZYSIAK

I

1.07.2019-30.06.2024