Prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski, pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego (www.perlikowski.kdm.p.lodz.pl)
Jego głównym kierunkiem badań jest dynamika nieliniowa. Zajmuje się zjawiskiem synchronizacji w sieciach nieliniowych oscylatorów (układy mechaniczne, elektryczne, neurobiologiczne oraz optoelektryczne). Jego znaczącym osiągnięciem jest opracowanie hybrydowego modelu dzwonu, identyfikacja źródeł losowości w układach mechanicznych oraz zaproponowanie nowatorskich konstrukcji dynamicznych tłumików oraz absorberów drgań.
Profesor Perlikowski współpracuje z wieloma wiodącymi ośrodkami w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Ekwadorze oraz Rosji. W ramach swoich badań odbywał wiele wizyt oraz staży naukowych, w tym dwa staże podoktorskie na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze.
Nagrodzony m. in.: Stypendium dla wybitnych Młodych Naukowców (2012-2015), Stypendium Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2011, 2012), Nagrodą Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych m. Łodzi (2010).
Od 2011 Profesor Perlikowski jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego MNiSW ds. projektów złożonych w programach Diamentowy Grant oraz Iuventus Plus. Od 2015 pełni funkcję Rzecznika dyscyplinarnego ds. Doktorantów na Politechnice Łódzkiej. Jest członkiem Akademii Młodych Uczonych, Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.