Członkowie AMU w kadencji 15.12.2011-14.12.2016 
Marcin BIZUKOJĆ, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, 
Janusz Marek BUJNICKI, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 
Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 
Michał CHMIELEWSKI, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 
Sławomir DINEW, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 
Dominik DOROSZ, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, 
Andrzej DZIEMBOWSKI, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 
Jakub FICHNA, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 
Sławomir GRUSZCZYŃSKI, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, 
Tomasz GUZIK, Wydział V Nauk Medycznych PAN, 
Monika KACZMAREK, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 
Bartosz KARASZEWSKI, Wydział V Nauk Medycznych PAN, k
Adrian KOSOWSKI, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, 
Jarogniew ŁUSZCZKI, Wydział V Nauk Medycznych PAN, 
Łukasz MAŁEK, Wydział V Nauk Medycznych PAN, 
Tomasz MARKIEWICZ, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, 
Magdalena RUCKA, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, 
Katarzyna RUTKOWSKA, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, 
Igor SOSZYŃSKI, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 
Izabela SZCZERBAL, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 
Witold SZCZUCIŃSKI, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 
Roman SZEWCZYK, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, 
Agnieszka WACŁAWIK, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 
Maciej WOJTKOWSKI, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 
Borys WRÓBEL, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 
Michał ZATOŃ, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

Członkowie AMU w kadencji 24.05.2012-23.05.2017
Adrian GLEŃ, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,
Dariusz JEMIELNIAK, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,
Katarzyna MARCINIAK, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,
Adam NOWAK, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
Konrad OSAJDA, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,
Marcin STĘPIEŃ, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
Rafał URBANIAK, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,
Ireneusz WEYMANN, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
Michał WIERZCHOŃ, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Film prezentujący Akademię Młodych Uczonych oraz jej członków (prod. 2013)