„Jak dzwoni dzwon” dr hab. Przemysław Perlikowski (8 listopada, 20 grudnia 2017 r., Łódź)

Gospodarzem kawiarenki był prof. Przemysław Perlikowski, członek AMU z Politechniki Łódzkiej, który wraz ze współpracownikami z PŁ i Akademii Górniczo-Hutniczej zaprosił na spotkanie uczniów z jednego najlepszych liceów łódzkich.

9 czerwca 2018 r., Warszawa, Stadion Narodowy

Prof. Jakub Fichna “Pod mikroskopem i pod lupą”

Pokaz dotyczył dwóch kwestii powiązanych z przewodem pokarmowym - jego motoryką, jak i rolą przewodu pokarmowego i żywienia w poruszającym się ciele.

Ruch treści pokarmowej zależy od aktywności mięśniówki przewodu pokarmowego, układu nerwowego oraz innych, których współdziałanie zapewnia prawidłowe trawienie i wchłanianie. Przygotowane przez nas plakaty, prezentacje i eksponaty pozwoliły zrozumieć zasady działania przewodu pokarmowego i zajrzeć w głąb tego układu u człowieka.

Nauki chemiczne: dr hab. Dorota Czajkowska-Szczykowska "Chemia bawi, uczy, straszy..."

Warsztaty w formie interaktywnego laboratorium chemicznego to najciekawsza forma zainteresowania dzieci (i nie tylko) chemią.

„Latające kawiarenki naukowe” to cykl spotkań naukowców z publicznością, podczas których gospodarze w sposób przystępny opowiadają o swoich zainteresowaniach naukowych, zastosowaniu wyników prowadzonych badań oraz przyczynach podjęcia właśnie takich tematów w swojej działalności. Istotnym elementem spotkania jest dyskusja, podczas której naukowcy starają się wytłumaczyć trudniejsze kwestie i odpowiedzieć na pytania publiczności.