Prezentacja wyników ankiety AMU podczas otwartej częsci debaty

20 kwietnia 2018 roku w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się debata „Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców”, organizowana przez Akademię Młodych Uczonych. Debata była częścią szerszych konsultacji dotyczących przygotowywanych projektów reformy PAN, jakie AMU PAN prowadzi wśród pracowników instytutów PAN. Pierwszym etapem tych prac była internetowa ankieta, której celem było poznanie opinii pracowników na temat warunków pracy naukowej w instytutach. Drugim - była Debata, trzecim zaś staną się rekomendacje wynikające z zebranego materiału, które zostaną przekazane przez Akademię Młodych Uczonych zespołom pracującym nad projektem reformy PAN.

Spośród 15 członków Akademii Młodych Uczonych pięcioro jest pracownikami instytutów Polskiej Akademii Nauk: dr hab. Justyna Cybulska, dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska (Zastępca Przewodniczącej AMU), dr hab. Monika Kędra (Zastępca Przewodniczącej AMU), dr Piotr Kuświk i dr hab. Karol Palka. Nawiązując w wewnętrznych rozmowach do toczącej się w Polskiej Akademii Nauk i szerzej w środowisku naukowym dyskusji na temat kierunków reformy PAN, zauważyli oni, że pomiędzy instytutami Akademii występują duże różnice odnośnie metod kształtowania polityki naukowej i dążenia do doskonałości naukowej.

W dniach 30 czerwca – 2 lipca br. we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele nauki, biznesu, władz i agend finansujących naukę by rozmawiać o wpieraniu wzajemnej współpracy. Trzydniową konferencję otworzył wykład „2+2 = 5? Czy synergia między nauką i biznesem w Polsce jest możliwa?" Grzegorza Brony z firmy Creotech S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego oraz wystawa „MATH-ART” prezentująca prace Jakuba Jernajczyka, artysty wizualnego, matematyka i popularyzatora nauki.

Młodzi w nauce

Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce

Termin: 16 marca 2016 r., godz. 11:00

Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wawelska 56, 00-922 Warszawa