W dniach 30 stycznia - 1 lutego 2020 r. odbędzie się pod patronatem AMU konferencja Powstawanie chrześcijańskiej Rusi, pierwsza z cyklu międzynarodowych spotkań pod wspólnym tytułem "The World of the Slavs: Forgotten Meeting Place of Different Cultures".

Katedra Dynamiki Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej wraz z Akademią Młodych Uczonych organizują w dniach 7-10 maja 2019 r. międzynarodową konferencję „Recent Advances in Nonlinear Mechanics (RANM 2019)”. Konferencja odbędzie w gmachu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej "Zatoka Sportu".

Tradycyjnie Akademia Młodych Uczonych uczestniczy w Festiwalu Nauki. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia organizowane przez AMU odbędą się w Warszawie i Jabłonnie.

Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine organizowana jest w Łodzi w dniach 21-23 czerwca 2017 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Rozpoczął się nabór na warsztaty dla doktorantów Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN. KMT AMU powstała z myślą o młodych naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim są studia doktoranckie, a jej głównym celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej.

Podkategorie