Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju posiedzenie AMU zaplanowane na 12-13 III 2020 r. zostało odwołane.

Zebrania Zgromadzenia Ogólnego AMU odbędą się w 2020 r. w następujących terminach:

  • 12-13 marca 2020 r.