Europejska Noc Naukowców w Olsztynie jest okazją dla społeczności lokalnej do odwiedzenia niedostępnych na co dzień laboratoriów i wzięcia udziału w popularno-naukowych pokazach, eksperymentach i innych atrakcjach, które pozwolą lepiej zrozumieć jakie znaczenie mają osiągnięcia nauki w codziennym życiu, a także jak fascynująca może być praca badacza.
W przygotowanie stanowisk Akademii Młodych Uczonych zaangażowało się troje członków AMU, którzy przygotowali trzy niezależne pokazy. Ich zakres obejmował:
Nauki biologiczne: prof. Monika Kaczmarek pt. „DNA - dlaczego każdy z nas jest wyjątkowy?”
DNA posiada unikalną dla każdego organizmu żywego sekwencję, o której decyduje sposób ułożenia zasad azotowych (A, G, C i T), tworzących kod genetyczny. W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób ułożenie zasad azotowych odpowiada za nasz wygląd i sposób funkcjonowania. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie jak to się dzieje, że informacja zapisana w DNA jest podobna między różnymi nawet bardzo odległymi gatunkami. Czy jesteśmy bardziej podobni do szympansa czy banana? Przeprowadzony zostanie szereg zajęć interaktywnych mających na celu zapoznanie uczestników z budową DNA, podobieństwem międzygatunkowym. Wiedzę zdobytą na temat dziedziczenia cech sprawdzimy grając w BINGO. Będzie również można wykonać "genetyczną biżuterię" izolując i zamykając nici własnego, unikalnego DNA w przejrzystym wisiorku.
Nauki techniczne: prof. Magdalena Rucka Konstrugetti - konstrukcje mostowe z makaronu
Konstrukcje mostowe towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Na przestrzeni wieków, rozwój cywilizacyjny umożliwiał wznoszenie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych budowli. Spotkanie składało się z dwóch części - wykładowej oraz warsztatowej. Podczas wykładu Uczestnicy zapoznali się z krótką historią mostów. Zaprezentowane zostały różnorodne rozwiązania konstrukcyjne, w tym również te nietypowe. Zakończeniem tej części był krótki quiz z nagrodami. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość wykonania własnych modeli przy użyciu makaronu i kleju.
Nauki społeczne: prof. Michał Wierzchoń „Skąd wiem, że ja to ja? Kilka słów o świadomości cielesnej”
W ramach wykładów zaprezentowane zostały podstawowe informacje o współczesnych badaniach poświęconych tematyce 'ja' i 'samoświadomości' z perspektywy neuropsychologii i psychologii poznawczej. Zaprezentowane zostały metody badawcze pozwalające zmieniać odczucie swojego ciała, zakłócając zarówno poczucie przynależności części ciała (np. poczucie, że ręka jest moja) jak i całego ciała. Na przykładzie iluzji 'gumowej ręki' omówiono konsekwencje uzyskiwanych w takich badaniach wyników dla naszych założeń na temat 'ja. Uczestnicy zastawiali się , czy nasze 'ja' jest rzeczywiście tak niezmienne, jak nam się wydaje.

link do strony Europejskiej Nocy Naukowców

W związku z podjęciem przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwały w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Akademii Młodych Uczonych (AMU) w podziale na poszczególne wydziały PAN Kapituła ds. AMU ogłosiła nabór kandydatów na członków Akademii.

W dniu 18. marca 2016 roku na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pytając o przyszłość – globalne i lokalne problemy w życiu człowieka”, której organizatorami byli Jędrzej Chrzanowski, Patryk Zając i I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi. Akademia Młodych Uczonych objęła to wydarzenie patronatem honorowym.

W czasie Konferencji ponad 100 uczniów z najlepszych polskich szkół średnich uczestniczyło w prowadzonych w języku angielskim wykładach i dyskusjach prowadzonych przez: prof. PŁ, dr hab. inż. Jacka Kucharskiego, dr Piotra Rózgę, PhD Joannę Bagniewską, panią Barbarę Tokarską i dr Jacka Saryusza-Wolskiego. Konferencja transmitowana była w czasie rzeczywistym przez serwis YouTube oraz stanowiła oficjalną część obchodów International Year of Global Understanding 2016.

strona konferencji: http://about-tomorrow.com/

relacja:

Akademia Młodych Ucznych wraz z Global Young Academy, Young Academy of Europe, Young Academy of Norway, De Jonge Akademie (Holandia), Die Junge Akademie (Niemcy), Young Academy of Scotland, Young Academy of Sweden, The Israel Young Academy, Young Academy of Belgium, Young Academy of Denmark wspólnie przyjęły stanowiska w sprawie Open Access i Open Data

Komentarz prof. Dariusza Jemielniaka, członka AMU z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie: Open Access powinien być standardem światowej nauki. Samą istotą rozwijania wiedzy naukowej jest chęć dzielenia się nią i systematycznego wzbogacania - a jakiekolwiek bariery w dostępie do wyników badań powodują, że nauka rozwija się z większym trudem i jedynie w uprzywilejowanym kręgu bogatych naukowców. Jednocześnie publikacje open access muszą opierać się na jakimś stabilnym modelu biznesowym, a popularny obecnie model typu "złotego" (w którym naukowcy płacą za to, że ich prace są dostępne bez ograniczeń) powoduje, że nadal powstają bariery, tym razem także możliwości publikacji, powiązane z zamożnością naukowców, ich pozycją w hierarchii, itp. Warto też pamiętać, że sama idea open access, choć szczytna, nie jest gwarantem doskonałości akademickiej - dlatego trzeba dokładać szczególnych starań, aby czasopisma OA stosowały te same rygorystyczne standardy, co tradycyjne. Wszystkie z tych kwestii podkreśla odważne wspólne stanowisko Global Young Academy, ratyfikowane przez Akademię Młodych Uczonych PAN. Możemy cieszyć się zatem, że polska akademia młodych uczonych jest jednym z dziesięciorga inicjatorów polityki open access w Europie.

Link do stanowisk:

Position statement on Open Access by the Young Academies of Europe and the Global Young Academy

Position Statement on Open Data by the Young Academies of Europe and the Global Young Academy

 

Artykuł w serwisie PAP Nauka w Polsce

W dniu 15 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych, podczas którego przeprowadzono wybory władz AMU kolejnej kadencji rozpoczynającej się 1 października 2016 r. Przewodniczącym AMU został wybrany dr hab. Konrad Osajda z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W swoim programie dr hab. K. Osajda wskazał, że uwaga władz AMU będzie musiała zostać skoncentrowana na wyborach nowych członków AMU oraz przekazaniu kierowania AMU członkom wybranym w grudniu 2016 r. Na okres kadencji kolejnego przewodniczącego przypada ważne wydarzenie, będące zresztą finałem dotychczasowych działań i starań, jakim jest wspólne posiedzenie europejskich akademii młodych uczonych w Polsce. W opinii Przewodniczącego-elekta będzie to ważna i dobra okazja, aby wzmocnić pozycję AMU, zintensyfikować współpracę i przygotować możliwość dalszej ekspansji działań AMU, tym razem także na forum międzynarodowym. Dr hab. K. Osajda wskazał, że jak dotychczas, wszelkie inicjatywy i działania indywidualnych członków AMU byłyby bardzo mile widziane i w pełni wspierane.

Członkowie AMU wybrali także zastępców przewodniczącego AMU w kolejnej kadencji:

- prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka z Akademii Leona Koźmińskiego,

- dr hab. Katarzynę Marciniak, prof. UW, z Wydziału  Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,

- dr hab. Michała Wierzchonia z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.