Akademia Młodych Uczonych po raz drugi zaprasza doktorantów do udziału w szkole letniej Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU). W tym roku szkoła odbędzie w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy w dniach 15-18 września.

Listu Rady Programowej KMT AMU:

Drodzy Doktoranci 
Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na II edycję Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych (KMT AMU), która odbędzie w dniach 15-18 września 2016 roku w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy.
Tegoroczna edycja KMT AMU będzie miała formę warsztatów, połączonych z dyskusjami panelowymi i wykładami popularnonaukowymi. Zaproszone grono polskich naukowców i specjalistów z różnych dziedzin naukowych dołoży wszelkich starań, aby program naukowy wydarzenia pozwolił na zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej analizy statystycznej i wizualizacji wyników badań. Ponadto w czasie spotkania uczestnicy KMT będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności miękkich podczas warsztatów z autoprezentacji i emisji głosu.
W programie przywidziane jest również spotkanie integracyjne mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny naukowe , co pozwoli to na integrację środowiska naukowego i jednocześnie będzie dobrym początkiem interdyscyplinarnej współpracy, która z pewnością pomoże w dalszej karierze naukowej.

Podczas II edycji szkoły letniej KMT AMU odbędzie się konkurs na najlepszą prezentację naukową. Nagrodą główną ufundowaną przez Grupę ADAMED jest 2500 zł, które zwycięzca może przeznaczyć na udział w wybranej konferencji naukowej.
Doktoranci pięciu najwyżej ocenionych zgłoszeń będą zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

      Dołożymy wszelkich starań aby II edycja Kuźni Młodych Talentów zapisała się w pamięci uczestników jako udane spotkanie zarówno pod względem merytorycznym jak i towarzyskim.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w II edycji Kuźni Młodych Talentów!

 

Z radością informujemy, że w dnia 12-15 maja br. odbędzie się konferencja "Chasing Mythical Beasts... The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children’s & Young Adults’ Culture as a Transformation Marker", którą organizuje prof. Katarzyna Marciniak, członek AMU, w ramach Alexander von Humboldt Foundation Alumni Award for Innovative Networking Initiatives. Patronat nad obradami objęła Akademia Młodych Uczonych PAN. Konferencja jest jednocześnie punktem wyjścia do projektu "Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges" (ERC Consolidator Grant), a także jednym z elementów obchodów 25-lecia istnienia Ośroda Badań nad Tradycją Antyczną, założonego przez prof. Jerzego Axera w roku 1991 na Uniwersytecie Warszawskim.

Akademia Młodych Ucznych wraz z Global Young Academy, Young Academy of Europe, Young Academy of Norway, De Jonge Akademie (Holandia), Die Junge Akademie (Niemcy), Young Academy of Scotland, Young Academy of Sweden, The Israel Young Academy, Young Academy of Belgium, Young Academy of Denmark wspólnie przyjęły stanowiska w sprawie Open Access i Open Data

Komentarz prof. Dariusza Jemielniaka, członka AMU z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie: Open Access powinien być standardem światowej nauki. Samą istotą rozwijania wiedzy naukowej jest chęć dzielenia się nią i systematycznego wzbogacania - a jakiekolwiek bariery w dostępie do wyników badań powodują, że nauka rozwija się z większym trudem i jedynie w uprzywilejowanym kręgu bogatych naukowców. Jednocześnie publikacje open access muszą opierać się na jakimś stabilnym modelu biznesowym, a popularny obecnie model typu "złotego" (w którym naukowcy płacą za to, że ich prace są dostępne bez ograniczeń) powoduje, że nadal powstają bariery, tym razem także możliwości publikacji, powiązane z zamożnością naukowców, ich pozycją w hierarchii, itp. Warto też pamiętać, że sama idea open access, choć szczytna, nie jest gwarantem doskonałości akademickiej - dlatego trzeba dokładać szczególnych starań, aby czasopisma OA stosowały te same rygorystyczne standardy, co tradycyjne. Wszystkie z tych kwestii podkreśla odważne wspólne stanowisko Global Young Academy, ratyfikowane przez Akademię Młodych Uczonych PAN. Możemy cieszyć się zatem, że polska akademia młodych uczonych jest jednym z dziesięciorga inicjatorów polityki open access w Europie.

Link do stanowisk:

Position statement on Open Access by the Young Academies of Europe and the Global Young Academy

Position Statement on Open Data by the Young Academies of Europe and the Global Young Academy

 

Artykuł w serwisie PAP Nauka w Polsce

W dniu 18. marca 2016 roku na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pytając o przyszłość – globalne i lokalne problemy w życiu człowieka”, której organizatorami byli Jędrzej Chrzanowski, Patryk Zając i I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi. Akademia Młodych Uczonych objęła to wydarzenie patronatem honorowym.

W czasie Konferencji ponad 100 uczniów z najlepszych polskich szkół średnich uczestniczyło w prowadzonych w języku angielskim wykładach i dyskusjach prowadzonych przez: prof. PŁ, dr hab. inż. Jacka Kucharskiego, dr Piotra Rózgę, PhD Joannę Bagniewską, panią Barbarę Tokarską i dr Jacka Saryusza-Wolskiego. Konferencja transmitowana była w czasie rzeczywistym przez serwis YouTube oraz stanowiła oficjalną część obchodów International Year of Global Understanding 2016.

strona konferencji: http://about-tomorrow.com/

relacja:

W dniu 15 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych, podczas którego przeprowadzono wybory władz AMU kolejnej kadencji rozpoczynającej się 1 października 2016 r. Przewodniczącym AMU został wybrany dr hab. Konrad Osajda z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W swoim programie dr hab. K. Osajda wskazał, że uwaga władz AMU będzie musiała zostać skoncentrowana na wyborach nowych członków AMU oraz przekazaniu kierowania AMU członkom wybranym w grudniu 2016 r. Na okres kadencji kolejnego przewodniczącego przypada ważne wydarzenie, będące zresztą finałem dotychczasowych działań i starań, jakim jest wspólne posiedzenie europejskich akademii młodych uczonych w Polsce. W opinii Przewodniczącego-elekta będzie to ważna i dobra okazja, aby wzmocnić pozycję AMU, zintensyfikować współpracę i przygotować możliwość dalszej ekspansji działań AMU, tym razem także na forum międzynarodowym. Dr hab. K. Osajda wskazał, że jak dotychczas, wszelkie inicjatywy i działania indywidualnych członków AMU byłyby bardzo mile widziane i w pełni wspierane.

Członkowie AMU wybrali także zastępców przewodniczącego AMU w kolejnej kadencji:

- prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka z Akademii Leona Koźmińskiego,

- dr hab. Katarzynę Marciniak, prof. UW, z Wydziału  Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,

- dr hab. Michała Wierzchonia z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Terminy: nabór zgłoszeń od 15 marca do 10 maja; konferencja potrwa od 30 czerwca do 2 lipca 2016 r.

Lokalizacja: Wrocław, Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Polish Scientific Networks: Science and Business to spotkanie polskich naukowców, pracujących w kraju i za granicą. Tegoroczna edycja poświęcona zostanie współpracy nauki z biznesem.

Osoby zainteresowane udziałem na konferencji, mogą nadsyłać zgłoszenia do 29 kwietnia. Spośród wszystkich propozycji komitet programowy wybierze najciekawsze. Na konferencji zaprezentowanych zostanie 16 wystąpień i 80 plakatów.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

strona konferencji: www.polishscientificnetworks.pl/

Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych, dr hab. Jakub Fichna, prof. UMed, Zastępca przewodniczącego AMU dr hab. Michał Wierzchoń oraz członkowie Akademii: dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW, dr hab. Izabela Szczerbal, dr hab. Michał Chmielewski i dr Sławomir Dinew wzięli udział w obchodach 5-lecia inauguracji działalności Narodowego Centrum Nauki. Uroczystości podzielone zostały na część warsztatową,  poświęconą tematyce skutecznego ubiegania się o finansowanie w ramach programów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) zorganizowaną wspólnie przez NCN i ERC oraz wieczorną galę w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W jej trakcie podsumowano dotychczasową działalność NCN oraz zaprezentowano sylwetki dziesięciu wybranych naukowców, którzy swoje badania realizują w ramach konkursów organizowanych przez Centrum.

Więcej informacji o obchodach jubileuszu 5-lecia NCN