Zapraszamy do wysłuchania audycji "Horyzont zdarzeń" w Radiu Aktywnym Politechniki Warszawskiej w sobotę, 5 marca  br, o godz. 11:00. Gośćmi red. Aleksandra Santistebana będą prof. Monika Kaczmarek, Zastępca Przewodniczącego AMU oraz dr Anna Ajduk, Prezes Zarządu Klubu stypendystów FNP. Audycja poświęcona będzie współpracy międzynarodowej oraz wspólpracy nauki z  przemysłem i nawiązywać będzie do cyklu konferencji Polish Scientific Networks (PSN), organizowanych wspólnie przez Akademię Młodych Uczonych PAN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

>> Słuchaj Radia Aktywnego PW

Akademia Młodych Uczonych ponownie pełniła rolę partnera dodatku „Innowacje” dziennika Rzeczpospolita, który ukazał się w dniu 25 lutego br. W wydaniu opublikowano tekst autorstwa prof. Jakuba Fichny, Przewodniczącego AMU, odnoszący się do innowacyjności w farmacji w Polsce oraz wypowiedzi członków AMU: prof. Janusza Bujnickiego oraz prof. Dariusza Jemielniaka, dotyczące ich doświadczeń w działalności na styku nauka-biznes.

Linki do artykułów:

 

 

Prof. Jakub Fichna gościł 23 lutego 2016 r. na antenie Polskiego Radia w audycji „Wieczór odkrywców”. Główny wątek rozmowy dotyczył powstawania nowych terapii i poszukiwania nowych leków skutecznych w leczeniu bólu. Prowadzący program, red. Krzysztof Michalski zapytał także gościa o różne aspekty kariery naukowej. Prof. Fichna w odpowiedzi m.in.podkreślił dużą rolę zespołu współpracujących naukowców w prowadzeniu działalności badawczej oraz powiedział, jaki wpływ i jaką rolę na rozwój kariery naukowej mają staże zagraniczne i kontakty międzynarodowe. W rozmowie pojawiły się także informacje o Akademii Młodych Uczonych, jej członkach, działaniach promujących dobre standardy w nauce oraz wpływie AMU na pozytywne zmiany kształtu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Prof. Jakub Fichna jest kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych w obecnej kadencji.

 

Link do audycji

 

 

 

Postanowieniem Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, czł. AMU, została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Informacja na stronie Instytutu Ochrony Roślin - PIB

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury ekspertyzy poświęconej mobilności polskich naukowców przygotowanej przez Zespół ds. Mobilności Polskich Naukowców Akademii Młodych Uczonych PAN we współpracy z Inicjatywą Nauka - Ludzka Rzecz. Redaktorami opracowania są prof. Janusz Bujnicki, dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska, prof. IOR-PIB i dr hab. Michał Wierzchoń - członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN.

link do dokumentu

 

Młodzi w nauce

Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce

Termin: 16 marca 2016 r., godz. 11:00

Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wawelska 56, 00-922 Warszawa

 

Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce. from Geminion on Vimeo.

 

Panel I: Kariera naukowa
moderator: Jakub Fichna
Wystąpienie otwarcia: Prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN
zróżnicowanie modeli kariery w zależności od uprawianej dziedziny nauki | ścieżka kariery wynalazcy i wdrożeniowca | rola doktoratu w rozwoju kariery naukowej | postulat mobilności jako warunek efektywnego rozwoju naukowego | forma habilitacji, za i przeciw.

Młodzi w nauce - AMU i RMN from Geminion on Vimeo.

 

Panel II: Finansowanie nauki i instytucji naukowych
moderator: Emanuel Kulczycki
Wystąpienie otwarcia: dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wzrost nakładów na naukę – rola państwa w budowie innowacyjnych rozwiązań | doskonalenie systemu grantowego oraz agencji finansujących badania | zrównoważony rozwój polskich uczelni i instytutów badawczych | finansowanie projektów interdyscyplinarnych

 

Młodzi w nauce - AMU i RMN from Geminion on Vimeo.

 

Wypowiedzi Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych dr hab. Jakuba Fichny, prof. UMed, i Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców dr Emanuela Kulczyckiego po spotkaniu „Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce” (Warszawa, 16 marca 2016 r.)

Młodzi w nauce - AMU i RMN from Geminion on Vimeo.

 

Pobierz broszurę o debacie

 

Organizatorzy

organizatorzy debaty

Partnerzy

Partnerzy debaty

Instytucje wspierające

Instytucje wspierające debatę

 

Z zapowiedzi debaty:

Młodzi naukowcy aktywnie uczestniczą w rozwijaniu sfery polityki naukowej i polityki szkolnictwa wyższego. Tworzenie doskonałej i konkurencyjnej nauki wymaga nie tylko wytężonej pracy, ale również znoszenia istniejących barier i tworzenia sprzyjających warunków rozwoju dla nauki w Polsce.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed polską nauką, Rada Młodych Naukowców i Akademia Młodych Uczonych PAN zaproszą do debaty reprezentacje młodych badaczy oraz przedstawicieli instytucji związanych z kształtowaniem polityki naukowej w Polsce. Mamy nadzieję, że głos młodych naukowców spotka się z zainteresowaniem przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych i rządowych.

Rada Młodych Naukowców oraz Akademia Młodych Uczonych PAN pragnie zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu pt. Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce, które odbędzie się 16 marca 2016 r. w Warszawie.

Tematem debaty będzie możliwa rola młodych uczonych w kształtowaniu polskiej nauki oraz ich udziału w planowanych reformach, obejmujących m.in. system finansowania badań, ścieżki kariery oraz parametryzację polskich jednostek naukowych. Spodziewanym efektem debaty będzie wypracowanie rozwiązań, które umożliwią zniesienie barier stojących przed młodymi naukowcami oraz udoskonalą proces tworzenia innowacyjnej nauki w Polsce. Propozycje zebrane zostaną w formie dokumentu wskazującego kierunki dalszych możliwych działań.