Uczestnictwo

Kogo szukamy?

Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN to szkoła letnia przeznaczona dla doktorantów ze wszystkich polskich uczelni wyższych i instytutów naukowych. Zgłoszenia mogą nadsyłać słuchacze stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich uczelni wyższych, jak i doktoranci będący jednocześnie pracownikami uczelni, instytutów badawczych oraz prywatnych przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą.

W celu rejestracji proszę przejść do zakładki Rejestracja.

Warunki uczestnictwa

Głównym kryterium wyboru uczestników będzie umiejętność formułowania myśli w krótki i zwięzły sposób (streszczenie prezentacji) oraz dotychczasowe osiągnięcia. Wybrani zostaną uczestnicy o różnorodnych zainteresowaniach naukowych w celu zapewnienia interdyscyplinarnego charakteru warsztatów.

Liczba uczestników jest ograniczona. Spośród wszystkich zgłoszeń Rada Programowa Kuźni Młodych Talentów wybierze 30 aplikacji. Uczestnicy wybrani zostaną na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego kandydat powinien przygotować:

  1. Spis najważniejszych osiągnięć naukowych (5 najważniejszych publikacji naukowych (wraz z punktacją ministerialną i IF), 5 najważniejszych nagród naukowych lub stypendiów, udział w 5. najważniejszych grantach naukowych/projektach, odbyte staże naukowe w kraju i za granicą (max. 5)) (UWAGA: nie jest wymagane posiadanie wszystkich w/w osiągnięć – jest to jedynie informacja uzupełniająca).
  2. Popularnonaukowy opis najważniejszego własnego odkrycia/osiągnięcia naukowego/wdrożenia (max. 1000 znaków).
  3. Abstrakt prezentowanej pracy naukowej podczas warsztatów KMT 2019 (max. 2000 znaków).

W ramach udziału w warsztatach drugiego i trzeciego dnia szkoły letniej każdy z uczestników wygłosi 5-minutową prezentację popularnonaukową dotyczącą zgłoszonego streszczenia (patrz punkt 3). Prezentacje w wersji ostatecznej należy przesłać do 28.06.2019 na adres: kuznia.amu@gmail.com.

Ze względu na praktyczny charakter warsztatów z programowania i edycji tekstu prosimy o zabranie ze sobą własnych laptopów.

Opłata zjazdowa

Opłata zjazdowa wynosi 400,00 zł (płatne do 31.05.2019 po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji na warsztaty). Dane do wykonania opłaty zostaną podane w mailu informującym o kwalifikacji.

W ramach opłaty zapewniamy:

  • nocleg – 3 noce,
  • pełne wyżywienie (w tym uroczysty obiad oraz kolacja integracyjna),
  • transport: – z Warszawy do Jabłonny (02.07.2019), – z Jabłonny do Warszawy (05.07.2019),
  • materiały konferencyjne.

(Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów transportu z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem).