Prowadzący

Dr inż. Tomasz Jaworski
Absolwent studiów magisterskich kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, ukończonych w 2009 r. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 2015 r. na tym samym Wydziale, w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współautor ponad 35 publikacji. Programista z zamiłowania i wykształcenia.
Dr inż. Piotr Duch
Adiunkt w Instytucie Informatyki Stosowanej, na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Na tym samym Wydziale uzyskał również tytuł magistra w 2009 roku oraz stopień doktora w 2014 roku. Autor ponad 30 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz uczestniku wielu konferencji międzynarodowych. Programista z zamiłowania i wykształcenia.
Dr hab. n. med. Wojciech Fendler (ur. 1982) jest jednym z wyróżniających się młodych naukowców w kraju. Jego specjalnością jest analiza statystyczna danych i badania z zakresu medycyny translacyjnej. Od początku swojej kariery naukowej dąży do upowszechniania wiedzy za zakresu analizy danych i wspiera młodych naukowców w opanowaniu umiejętności kluczowych dla samodzielnej pracy naukowej. Dr Fendler jest laureatem kilkunastu prestiżowych konkursów takich jak Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendia START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i plebiscyt Polacy z Werwą.

Bartłomiej Tomasik jest doktorantem w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, a także aktywnym klinicystą w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu radioterapii onkologicznej. Jest autorem kilkunastu prac znajdujących się na liście JCR, ma na koncie kilkadziesiąt wystąpień konferencyjnych. Aktualnie jest kierownikiem grantu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, a także pracownikiem w grancie First TEAM finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W przeszłości kierował projektem finansowanym przez MNiSW w ramach programu Diamentowy Grant. Odbył zagraniczne staże naukowe pracując w laboratoriach Universität Greifswald oraz Universidad de Granada.
W swoich badaniach koncentruje się na roli mikroRNA jako biomarkerów wczesnych i późnych odczynów popromiennych w przebiegu leczenia chorych na nowotwory regionu głowy i szyi, a także biologii i przebiegu klinicznym nowotworów HPV-zależnych. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzi komórkowej na frakcjonowane napromienianie całego ciała.
mgr inż. Dariusz Aksamit
Fizyk medyczny, asystent na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dawniej zastępca kierownika ds. technicznych w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, starszy referent ds. badań i projektów w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, animator w Centrum Nauki Kopernik, Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, zrzeszającego naukowców-popularyzatorów, wolontariusz Fundacji Forum Atomowe. Na co dzień w pracy zajmuje się zastosowaniami promieniowania jonizującego w medycynie, pomiarami promieniowania i ochroną radiologiczną, współpracując m.in. z Centrum Onkologii-Instytut oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej.
W 2015 roku uczestniczył w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Transformation.doc”, w ramach którego odbył trzytygodniowe szkolenie w Ivey Business School w Kanadzie. Przez resztę czasu z pasją oddaje się popularyzacji nauki.
Dariusz Aksamit jest finalistą pierwszej polskiej edycji konkursu FameLab, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i British Council. W 2012 roku był kandydatem do nagrody „Popularyzator Nauki” organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodę w kategorii Animator udało mu się zdobyć w 2018r.
Dużo czasu poświęca na działalność w organizacjach pozarządowych, m.in. naukowo w Fundacji Forum Atomowe, Polskim Towarzystwie Fizyki Medycznej, Polskim Towarzystwie Nukleonicznym oraz w Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki.
http://aksamit.info

Agnieszka i Jolanta Pańczak
Psycholog wspierania rozwoju oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Instruktorki jogi. Promują jogę jako niesamowitą podróż do poznania siebie, akceptacji swoich ograniczeń i pokory dla postępów, oraz jako naukę zauważania swoich emocji i  postępowania z nimi aby nam służyły. Prowadzą warsztaty z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej oraz funkcjonalnych strategii radzenia sobie ze stresem.
„Nie musisz być rozciągnięty , żeby praktykować jogę. wystarczy, że chcesz otrzepać się z kurzu…i zobaczyć co się stanie.” ( David Good) 

dr Magdalena Osial jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się wytwarzaniem i badaniem nanomateriałów magnetycznych do zastosowania w terapii przeciwnowotworowej. Choć na co dzień oddaje się pracy badawczej, każdą wolną chwilę poświęca na popularyzację nauki koordynując z pasją projekt Manufaktura Naukowców, w którym m.in. prowadzi warsztaty chemiczne, opiekuje się licealistami, którzy pod jej opieką w laboratorium poznają tajniki pracy naukowca i prowadzi działania mentoringowe wspierające młodych, którzy dopiero zaczęli swą przygodę z nauką lub planują rozpocząć w przyszłości studia wyższe.