Prezentacje konkursowe

Podczas KMT AMU odbędzie się konkurs na najlepszą prezentację popularnonaukową. Celem konkursu jest promowanie wśród doktorantów idei popularyzacji nauki wśród nie-naukowców.

Nagrodą główną w konkursie są dwie nagrody pieniężne. Nagrody przeznaczone są na sfinansowanie opłat związanych z wybraną konferencją krajową lub zagraniczną, zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego bądź mogą zostać wykorzystane na zajęcia rozwojowe.

Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą oceniać pozostałe wystąpienia kolegów i na tej podstawie przyznane zostaną dwie nagrody publiczności.

Obecność na wszystkich prezentacjach uczestników jest w związku z tym obowiązkowa.

Wytyczne odnośnie prezentacji:

  • prezentacja ma być związana z tematyką projektu badawczego uczestnika (opisana w streszczeniu nadesłanym przy rejestracji),
  • prezentacja ma mieć charakter popularnonaukowy(być zrozumiała przez szerokie grono odbiorców, niekoniecznie specjalistów w danej dziedzinie),
  • prezentacja ma być przygotowana w języku polskim,
  • nieprzekraczalny czas prezentacji to 5 minut,
  • po prezentacji odbędzie się 5-minutowa dyskusja z komisją oraz pozostałymi uczestnikami KMT w celu weryfikacji treści merytorycznej wystąpienia,
  • oceniana będzie forma przedstawienia oraz jakość naukowa,
  • w książce abstraktów umieszczony będzie formularz oceniania, aby uczestnicy mogli zapoznać się z kryteriami oceny.