Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące Warsztatów prosimy kierować na adres e-mail: kuznia.amu@gmail.com

W razie braku odpowiedzi (w ciągu 48h) prosimy o kontakt z:

Pauliną Bujewską – osoba odpowiedzialną za kontakt z Uczestnikami (paulina.bujewska@put.poznan.pl)

lub

Anettą Płatek – Przewodniczącą Rady Programowej

(anetta.g.platek@doctorate.put.poznan.pl)

lub

Anną Bielec z Gabinetu Prezesa Polskiej Akademii Nauk

(anna.bielec@pan.pl, tel. 221 826 114)

Jesteśmy również na https://www.facebook.com/kmtamu/

Zachęcamy do polubienia strony!