Uczestnictwo

Kogo szukamy?

Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN to szkoła letnia przeznaczona dla doktorantów ze wszystkich polskich uczelni wyższych i instytutów naukowych.

 

Zgłoszenia mogą nadsyłać słuchacze stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich uczelni wyższych, jak i doktoranci będący jednocześnie pracownikami uczelni, instytutów badawczych oraz prywatnych przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą.

W celu rejestracji proszę przejść do zakładki Rejestracja.

Warunki uczestnictwa

Głównym kryterium wyboru uczestników będzie doskonałość naukowa oraz dotychczasowe osiągnięcia. Wybrani zostaną uczestnicy o różnorodnych zainteresowaniach naukowych w celu zapewnienia interdyscyplinarnego charakteru warsztatów.

Liczba uczestników jest ograniczona! Zakwalifikowanych zostanie 30 uczestników.

Spośród wszystkich zgłoszeń Rada Programowa Kuźni Młodych Talentów wybierze 30 aplikacji. Uczestnicy wybrani zostaną na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego kandydat powinien przygotować:

  1. Spis najważniejszych osiągnięć naukowych (5 najważniejszych publikacji naukowych, 5 najważniejszych nagród naukowych lub stypendiów, udział w 5 najważniejszych grantach naukowych/projektach, odbyte staże naukowe w kraju i za granicą (max. 5)) (UWAGA: nie jest wymagane posiadanie wszystkich w/w osiągnięć- jest to jedynie informacja uzupełniająca!)
  2. Krótki popularnonaukowy opis najważniejszego własnego odkrycia/osiągnięcia naukowego/wdrożenia (max. 1000 znaków)
  3. Abstrakt/Streszczenie własnej pracy naukowej prezentowanej podczas warsztatów KMT 2018 (max. 2000 znaków)

W ramach udziału w warsztatach drugiego dnia szkoły letniej każdy z uczestników wygłosi 3-minutową prezentację popularnonaukową dotyczącą zgłoszonego streszczenia (patrz punkt 3).|Prezentacje w wersji ostatecznej należy przesłać do 07.09.2018 na adres: kuznia.amu@gmail.com. Więcej szczegółów w zakładce Prezentacje konkursowe.

Ze względu na praktyczny charakter warsztatów z biostatystyki i narzędzi informatycznych wspomagających edycję i zarządzanie tekstem prosimy o zabranie ze sobą własnych laptopów.

Opłata zjazdowa

Opłata zjazdowa wynosi 400,00 zł (płatne do 30.06.2018 po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji na warsztaty). Dane do dokonania opłaty zostaną podane w mailu informującym o kwalifikacji.

W ramach opłaty zapewniamy:

  • nocleg – 3 noce,
  • pełne wyżywienie (w tym uroczysty obiad oraz kolacja integracyjna),
  • transport: – z Warszawy do Jabłonny (18.09.2018), – z Jabłonny do Warszawy (21.09.2018),
  • materiały konferencyjne.

(Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów transportu z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem).