Prezentacje konkursowe

Podczas KMT AMU odbędzie się konkurs na najlepszą popularnonaukową prezentację naukową. Celem konkursu jest promowanie wśród doktorantów idei popularyzacji nauki wśród nie-naukowców.

Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł ufundowana przez firmę Genore. Nagroda przeznaczona jest na sfinansowanie opłat związanych z wybraną konferencją krajową lub zagraniczną.

Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą oceniać wszystkie wystąpienia kolegów i na tej podstawie przyznana zostanie nagroda publiczności.

Obecność na wszystkich prezentacjach uczestników jest w związku z tym obowiązkowa!

Wytyczne odnośnie prezentacji:

  • prezentacja związana ma być z tematyką projektu badawczego uczestnika opisanego w streszczeniu nadesłanym przy rejestracji,
  • prezentacja ma mieć charakter popularnonaukowy (być zrozumiała przez szerokie grono odbiorców, niekoniecznie specjalistów w danej dziedzinie),
  • prezentacja ma być przygotowana w języku polskim,
  • nieprzekraczalny czas prezentacji to 3 minuty,
  • prezentacja może zawierać maksymalnie 5 slajdów w programie PowerPoint (Rozmiar slajdów: 4:3),
  • po prezentacji odbędzie się 3-minutowa dyskusja z komisją oraz pozostałymi uczestnikami KMT,
  • oceniana będzie forma przedstawienia oraz jakość naukowa.