Prowadzący

Prowadzący:

 

prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Edward Nęcka

Jest członkiem korespondentem PAN od 2002 a członkiem rzeczywistym od 2012. Członek Komitetu Psychologii PAN od 1991 r. i kilku międzynarodowych towarzystw naukowych (European Society for Cognitive Psychology, ESCoP, International Society for Intelligence Research, ISIR, Association for Psychological Science, APS). Jest psychologiem, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje również ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Zainteresowania badawcze Edwarda Nęcki koncentrują się wokół problematyki poznawczych mechanizmów różnic indywidualnych, przede wszystkim twórczości i inteligencji. Obecnie realizuje projekt badawczy Maestro, poświęcony behawioralnym, poznawczym i neuronalnym mechanizmom samokontroli. Edward Nęcka jest autorem lub współautorem sześciu monografii i dwóch podręczników, a także 133 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, w znacznej części opublikowanych w obiegu międzynarodowym. Jego najważniejsze prace ukazały się w czołowych czasopismach psychologicznych (np. Journal Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, Personality and Individual Differences, Intelligence, Creativity Research Journal, Frontiers in Psychology) i w pracach zbiorowych wydawanych przez renomowane domy wydawnicze (np. Academic Press, Cambridge University Press, Springer, Erlbaum, American Psychological Association). Według Publish or Perish jego h index wynosi 19, a łączna liczba cytowań: 1995. Przewodniczył komitetowi naukowemu i organizacyjnemu dużej międzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej (ESCoP) w Krakowie w 2009 r. Ponadto współorganizował międzynarodowe sympozjum pt. Individual Differences in Cognition (Kraków 2006), a także przewodniczył kilku sympozjom podczas konferencji międzynarodowych (m.in. EAPP 2006, International Congress of Psychology 2008).
Edward Nęcka wypromował 29 doktorów. Dziesięcioro jego uczniów uzyskało habilitację, z czego jedna osoba – tytuł profesora.

 

Dr Anna Ajduk

Adiunkt w Zakładzie Embriologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na Wydziale Biologii UW uzyskała też tytuł magistra (2003 r.) i stopień doktora (2007 r.). Odbyła staże naukowe w Cardiff University i University of Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz w Institute for Biogenesis Research, University of Hawaii w USA. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką zapłodnienia i wczesnego rozwoju zarodkowego ssaków, także w kontekście optymalizacji procedur zapłodnienia in vitro. Obecnie prowadzi m.in. badania nad wpływem procesu starzenia na jakość komórek jajowych i zarodków oraz nad wykorzystaniem optycznej mikroskopii koherencyjnej (OCM) w biologii i medycynie reprodukcyjnej. Jej badania zostały uhonorowane w 2013 r. Nagrodą im. Prof. Stefana Pieńkowskiego przyznawaną za wybitne osiągnięcia w naukach matematyczno-przyrodniczych. Jest beneficjentka programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Schering Foundation i FEBS. Oprócz pracy naukowej zajmuje się także popularyzacją nauki oraz działa w organizacjach zrzeszających naukowców – od 2012 r. w Klubie Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w l. 2013-2017 pełniła funkcję prezesa Klubu), a od 2016 r. w Akademii Młodych Uczonych PAN.

 

FOT. ADAM KOZAK DLA CNK

dr Jakub Bochiński

– Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki / Centrum Nauki Kopernik

Doktoryzował się w dziedzinie astronomii obserwacyjnej na Open University w Wielkiej Brytanii. W ramach badań naukowych odkrył szereg nowych planet poza Układem Słonecznym, przyczyniając się do lepszego zrozumienia tego, jak powstała Ziemia. Obecnie pracuje jako Kierownik Edukacji w Centrum Nauki Kopernik. Jako zapalony popularyzator nauki, występował m.in. na takich wydarzeniach jak TEDxKazimierz, FameLab, infoShare, czy BBC Stargazing Live oraz w szeregu mediów polskich i zagranicznych. Jest współtwórcą Fundacji Polonium oraz stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

 

dr Patrycja Dołowy

Popularyzatorka nauki i dziennikarka naukowa, pisarka, artystka multimedialna, działaczka społeczna. Interesuje się tym, co interdyscyplinarne. Jest prezeską Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl i sekretarz Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Od kwietnia 2018 roku kierownik BioCentrum Edukacji Naukowej BioCen. Absolwentka Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (2002), Fotografiki Artystycznej WSF AFA (dyplom z wyróżnieniem, 2005) oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w Warszawie (2015). Doktorat z nauk przyrodniczych obroniła w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w 2007. Jest autorką wielu artykułów popularnonaukowych, publikowanych m. in. w „Przekroju”, „Focusie”, „Wysokich Obcasach”, „Polityce”, współautorką książek „Miasto oczami kobiet” (z Justyną Biernacką), „25 rozmów na 25-lecie” oraz  rozdziałów w publikacjach zbiorowych, sztuk teatralnych. Laureatka Nagrody im. Karola Sabatha za najlepszy tekst popularnonaukowy w polskiej prasie. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez ponad 5 lat była zastępczynią redaktora naczelnego magazynu „Academia”. Następnie kierowała działem naukowym w „Przekroju”. Twórczyni nominowanej do nagrody „Słoneczniki” (2013) Kawiarni Nauki dla Rodziców i Dzieci w Warszawie. Warsztaty prowadzi od 2009 roku, w tym dla dziennikarzy naukowych, studentów, nauczycieli.

mgr Dawid Myśliwiec 

Dawid Myśliwiec jest doktorantem chemii na UMCS w Lublinie oraz, przede
wszystkim, miłośnikiem nauk ścisłych oraz budowania jasnego
przekazu, dzięki któremu każdy jest w stanie zrozumieć
najtrudniejsze zagadnienia z obszarów fizyki, chemii, biologii,
matematyk, astronomii, psychologii, itp. Swoimi zainteresowaniami dzieli
się ze światem za pośrednictwem kanału popularnonaukowego Uwaga!
Naukowy Bełkot, który ma już ponad 310 tysięcy subskrybentów.
Twierdzi, że pomaga innym błyszczeć w towarzystwie poprzez
przekazywanie widzom ciekawostek ze świata nauki, którymi później
można zaskoczyć innych.

 

Członkowie AMU i ich doktoranci, którzy będą prowadzić zajęcia:

dr inż. Krzysztof Fic 

dr hab. inż. Justyna Cybulska 

dr hab. Wojciech Fendler

dr hab. inż. Anna Fabijańska

mgr inż. Karol Ciążyński

lek. Beata Małachowska

lek. Konrad Pagacz

lek. Bartłomiej Tomasik