Zostań badaczką

Spotkanie “Zostań badaczką” organizowane przez Akademię Młodych Uczonych 16 lutego br.  jest skierowane do licealistek i studentek pierwszych lat studiów. Ma ono na celu zachęcenie ich do obrania ścieżki kariery naukowej. Mimo że kobiety stanowią większość osób studiujących w Polsce, to stosunkowo niewiele z nich postanawia pozostać w nauce, zwłaszcza w tzw. dziedzinach STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Chcemy zatem pokazać, że bycie badaczką to naprawdę fantastyczna praca, dająca bardzo wiele satysfakcji, pozwalająca na ciągły rozwój, choć i  niepozbawiona trudnych wyzwań. Okazją do zorganizowania tego spotkania jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, obchodzony corocznie 11-ego lutego.

W pierwszej części spotkania uznane badaczki, reprezentujące różne dziedziny wiedzy, od nauk humanistycznych po inżynieryjne, opowiedzą o swojej karierze, wyjaśnią dlaczego zdecydowały się zająć nauką, na jakie trudności natrafiły i jak je pokonały, co je pasjonuje w wykonywanym zawodzie. W drugiej części konferencji uczestniczki zaprosimy do tzw. dyskusji stolikowych – uczestniczki będą mogły porozmawiać w małych grupach z naukowczyniami reprezentującymi interesującą je dziedzinę i dowiedzieć się więcej o sposobie prowadzenia badań, blaskach i cieniach pracy naukowej, czy też zasięgnąć rady na temat tego, jak najlepiej pokierować swoim rozwojem zawodowym.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane 16 lutego do Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w Warszawie! Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Materiały do pobrania