Terminy

Rozpoczęcie rejestracji                                     10.10.2018

Zakończenie rejestracji                                     05.11.2018

Potwierdzenie udziału w konferencji          09.11.2018

Konferencja                                                       15-16.11.2018