Miejsce

Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Lokalizacja obrad:
I dzień – Sala Lustrzana
II dzień Sala Staszica

http://www.zdp.pan.pl/