Program

15 listopada (czwartek)
10:30 – 11:00 rejestracja uczestników
11:00 – 11:15 otwarcie konferencji – Krzysztof Fic
wystąpienie otwarcia –  Anna Ajduk, Przewodnicząca AMU
11:15 – 13:15 Debata “Od pomysłu do przemysłu”
Rozmowa dotyczyć będzie wszelkich kwestii, które powinni  mieć na uwadze naukowcy planujący komercjalizować wyniki swoich prac – począwszy od pomysłu poprzez prowadzenie prac w projekcie, aż po przygotowanie zgłoszenia patentowego
moderator: dr hab. Monika Kwoka
Uczestnicy:
– Dariusz Kołoda
– Dariusz Łukaszewski
– Agnieszka Netter
– Bartosz Sokoliński
– Piotr W. Zawadzki
13:15 – 14:00 lunch
14:00 – 16:00 Studia przypadku (30 min wystąpienie + dyskusja)
Grzegorz Lota
Wojciech Fendler “Markerowy zawrót głowy – droga do komercjalizacji testu diagnostycznego w onkologii”
Aleksander Smywiński-Pohl  “lemkin.pl – Inteligentny system informacji prawnej”
16 listopada (piątek)
9:00 – 9:30 rejestracja uczestników
Warsztaty:  Celem proponowanych warsztatów jest przybliżenie tematyki związanej z procesem patentowania, począwszy od definicji przedmiotów podlegających ochronie do procesu zgłoszenia do Urzędu Patentowego.

W trakcie warsztatów omówione zostaną (w praktycznym ujęciu) najważniejsze aspekty Prawa Własności Przemysłowej, reguły rządzące formalnym zgłoszeniem do UPRP czy konsekwencje wynikające ze zgłoszenia.

Warsztaty poprowadzi mgr Agnieszka Netter, specjalista w dziedzinie informacji patentowej, kierownik Ośrodka Informacji Patentowej przy Politechnice Poznańskiej (Centrum Innowacji Rozwoju i Transferu Technologii), która zawodowo zajmuje się doradztwem w tym zakresie.

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby uczestników, oczekujemy określenia zagadnienia, którym są szczególnie zainteresowani, tak aby czas spędzony na warsztatach był maksymalnie efektywny.

09:30-12:00 część I
12:00:13:00 lunch
13:00-15:00 część II
Program warsztatów zostanie dostosowany do zakresu tematów wskazanych przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym.