Akademia Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

AMU negatywnie ocenia ingerencje w zasady ewaluacji
Akademia Młodych Uczonych przesłała do Ministerstwa Edukacji i Nauki uwagi ws. projektu zmieniającego zasady ewaluacji jakości działalności naukowej. Akademia Młodych Uczonych zdecydowanie negatywnie ocenia ingerencje w zasady ewaluacji jednostek naukowych…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Twitter