Programy wsparcia dla badaczy i studentów z Białorusi i krajów Europy Wschodniej

Nazwa programu Dla kogo Rodzaj Kraj Czas trwania Termin Info
PIAST
Dla wybitnych humanistów; 4 stypendia dla postdoców i 8 dla badaczy posiadających co najmniej 10 lat doświadczenia
stypendium
cały świat
5 lub 10 miesięcy
31 Października
WWW
NAWA "Solidarni z Białorusią"
co najmniej doktorat
stypendium
Białoruś
do 12 miesięcy
nabór trwa
WWW
SEW UW: Stypendia Wschodnie
do 30. roku życia
stypendium
kraje byłego ZSRR
2 lata
ok. 15 marca 2021 r.
WWW
SEW UW: Program Rządu RP dla Młodych Naukowców
dla osób po studiach magisterskich
stypendium
kraje byłego ZSRR
1 rok
1 marca 2021
WWW
SEW UW: Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego
dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (albo mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa
stypendium
kraje byłego ZSRR, Europa Środkowa, Bałkany, kraje bałtyckie, Europa Wschodnia, Rosja, Azja Środkowa, kraje Kaukazu
9 miesięcy
ok. kwietnia 2021
WWW
SEW UW: Program im. Konstantego Kalinowskiego
młodzi Białorusini nie mogący studiować ze względów politycznych
stypendium
Białoruś
regularne studia
od 31 sierpnia 2020 r. do wyczerpania miejsc
WWW
Fundacja Liderzy Przemian we współpracy z SEW UW: Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda
do 35. roku życia
stypendium
Europa Wschodnia, Kaukaz i Azja Centralna
1 rok
WWW
Stypendia UNESCO: Program stypendialny Pplskiego Komitetu ds. UNESCO
dla każdego
stypendium
Europa Wschodnia
nabór ciągły
WWW
Stypendia GFSP Polska. Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
studenci
stypendium
Białoruś
5 miesięcy
ok. listopad 2021
WWW
Fundacja Lanckorońskich
humaniści
dofinansowanie projektów naukowych
kwiecień 2021
WWW
Stypendium królowej Jadwigi
doktoranci i pracownicy naukowi
stypendium
Europa Środkowa i Wschodnia, kraje byłego ZSRR, Bałkany
czerwiec 2021
WWW
Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie
studenci, doktoranci
stypendium
Białoruś, Kazachstan, Litwa, Ukraina, Uzbekistan, Rosja, Słowacja
regularne studia
ok. luty-kwiecień 2021
WWW
NCK: Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry Gaude Po­lo­nia
twór­cy kul­tu­ry, tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej (do 40. - wyjątkowo do 45 - roku życia)
stypendium
kraje Europy Środkowowschodniej (w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny)
6 miesięcy
ok. październik 2021
WWW
Opracowanie: Adrian Jusupović, Jacek Kolanowski
6 grudnia 2020 r.