Skip to content

KONFERENCJA OCHRONY ROŚLIN 63. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Ochrony Roślin ‒ 63. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB, która odbędzie się w dniach 15–16 lutego 2023 roku w Poznaniu. Uroczyste otwarcie Konferencji nastąpi 15 lutego 2023 roku o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym IOR ‒ PIB.


Tematem przewodnim Konferencji będą ,,Wyzwania i szanse w produkcji i ochronie roślin”. Nasza coroczna Sesja jest doskonałą okazją do zaprezentowania badań i osiągnięć oraz wymiany myśli naukowej. Od wielu lat Sesje Naukowe IOR – PIB są także miejscem spotkań ludzi, których łączy wspólna pasja naukowa i wspólny cel − działania na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego, z ograniczonym stosowaniem pestycydów oraz nawozów, gwarantującego produkcję zdrowej żywności oraz bezpieczeństwo środowiska.

Link: https://www.snior.pl/