Przewodnicząca AMU (kadencja 24.05.2017-23.11.2019)
Anna AJDUK, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021

Zastępcy Przewodniczącego AMU (kadencja 24.05.2017-23.11.2019)
Monika KĘDRA, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Monika KWOKA, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021

Członkowie AMU
Anna BROŻEK, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Justyna CYBULSKA, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Dorota CZAJKOWSKA-SZCZYKOWSKA, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Nicole DOŁOWY-RYBIŃSKA, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Anna FABIJAŃSKA, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Wojciech FENDLER, Wydział V Nauk Medycznych PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Krzysztof FIC, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Piotr KUŚWIK, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Dominika LATUSEK-JURCZAK, Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Karol PALKA, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Przemysław PERLIKOWSKI, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021
Przemysław WACHULAK, Wydział IV Nauk Technicznych PAN, kadencja czł. AMU 15.12.2016-14.12.2021