Kadencja XI 2019 r. - XII 2021 r.

 

Przewodniczący Zastępca Przewodniczącego Zastępczyni Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego

 
II JKolanowski IV MKwoka  I KNowak

dr hab. Karol Palka

Instytut Matematyczny PAN

dr Jacek Kolanowski

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

dr hab. Monika Kwoka

Politechnika Śląska

dr Krzysztof Nowak

Instytut Języka Polskiego PAN