22 maja 2020 r. odbędzie się sesja Zebrania Ogólnego Akademii Młodych Uczonych.

W obliczu zagrożenia epidemią COVID-19 i konieczności używania masek w przestrzeni publicznej zebraliśmy kilka informacji nt. przygotowania masek na własne potrzeby.

Polska Akademia Nauk wraz z Centrum Nauki Kopernik zapraszają na wykład gościa PAN Profesora Maria Moliny, wybitnego chemika, laureata Nagrody Nobla. Mario Molina jest współautorem badań, które przyczyniły się do zidentyfikowania czynników odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska dziury ozonowej.

W czerwcu 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybierze 17 członków Akademii Młodych Uczonych.

Dr hab. Monika Kędra, zastępczyni Przewodniczącej AMU, została wybrana na nowego członka Global Young Academy (GYA, https://globalyoungacademy.net/).