Stanowisko AMU ws. szczepień przeciwko COVID-19

Uważamy, że powszechny program szczepień pozwoli zatrzymać pandemię COVID-19 oraz ograniczyć jej skutki dla zdrowia publicznego, życia społecznego i gospodarki. Opublikowane dotychczas badania wskazują, że szczepionki dopuszczone do użycia w Unii Europejskiej są skuteczne i bezpieczne. Stworzenie szczepionek w tak krótkim czasie było możliwe dzięki wcześniejszej wieloletniej pracy uczonych i ich niezwykłej mobilizacji w obliczu pandemii, co dowiodło raz jeszcze fundamentalnego znaczenia nauki we współczesnym świecie. To ważne osiągnięcie ukazuje zarazem rolę, jaką odgrywa dla nowatorskich badań wsparcie państwa, a także korzyści płynące ze współpracy nauki i przemysłu.