W czerwcu 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybierze 17 członków Akademii Młodych Uczonych. W dniu 20 listopada 2018 r. Prezydium PAN określiło, że w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych zostanie wybranych 3 członków AMU, w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych - 4, Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi - 4, Wydziale IV Nauk Technicznych - 4 i Wydziale V Nauk Medycznych – 2. Zgłoszenia kandydatów adresowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 r., na adres: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki. Treść ogłoszenia o wyborach dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk po adresem:

https://instytucja.pan.pl/index.php/korporacja/5013-wybory-czlonkow-akademii-mlodych-uczonych-w-2019-roku

Członkiem Akademii Młodych Uczonych może zostać osoba, która nie przekroczyła 38 roku życia i legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora. Kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych może zgłosić: trzech członków Polskiej Akademii Nauk, rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, rada wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki

Więcej na: http://amu.pan.pl/index.php/aktualnosci/127-wybory-czlonkow-amu-2019