Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Interdyscyplinarne wydarzenia kulturalne “100 lat Mandelbrot”
Akademia Młodych Uczonych PAN objęła swoim patronatem cykl interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych z okazji 100. rocznicy urodzin Benedykta Mandelbrota. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie szerszej publiczności tematu geometrii fraktalnej i jej potencjału…
Wybrano nowych członków AMU PAN
W czwartek, 20 czerwca, odbyła się 151. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN, gdzie do Akademii Młodych Uczonych PAN wybrano 16 nowych członków.
Konferencja “Krakowskie Forum Biomedyczne”
Akademia Młodych Uczonych PAN objęła swoim patronatem konferencję “Krakowskie Forum Biomedyczne”, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2024 na terenie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowskie Forum Biomedyczne to ogólnopolska,…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Serwis X