Skocz do treści

Wybrano nowych członków AMU PAN

W czwartek, 20 czerwca 2024, podczas  151. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, zostało wybranych 16 nowych członków AMU PAN. Do wyborów zgłoszono rekordową liczbę 116 kandydatów, w tym 55 kandydatek. W 2024  swoją misję w AMU kończy 17 młodych uczonych, a na ich miejsce powołani zostali:

rekomendowani przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN:

 • dr Anna M. Górska z Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach Akademii Leona Koźmińskiego;
 • dr Dawid Rogacz z Zakładu Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr Bartosz Wołodkiewicz z Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

rekomendowani przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN:

 • dr Katarzyna Klonowska z Zakładu Genetyki Nowotworów w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN;
 • dr Jan Łyczakowski z Zakładu Biotechnologii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • dr hab. Paweł Antoni Kołodziejski z z Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • dr Tomasz Kościółek z z SANO – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowej Fundacji Badawczej.

rekomendowani przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN:

 • dr hab. Maciej Dołęga z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk;
 • dr hab. Michał Jakubowicz z Instytutu Geologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr inż. Krzysztof Ptaszyński z Zakładu Teorii Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN;
 • dr hab. Bartosz Szyszko z Zespołu Organicznej Chemii Supramolekularnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

rekomendowani przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN:

 • dr Dawid Dudkowski z Katedry Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej;
 • dr inż. Monika Janik z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej;
 • dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej;
 • dr hab. inż. Paweł Kryszkiewicz z Instytutu Radiokomunikacji na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

rekomendowany przez Wydział V Nauk Medycznych PAN:

 • prof. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nowo wybranym członkom Akademii Młodych Uczonych składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji ich zaszczytnego wyboru, zaś odchodzącym członkom wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za ich pełną oddania i poświęcenia pracę.