Skocz do treści

Jubileusz 10-lecia AMU

Warszawa, 7 października 2021

10-lecie

11.00 - 13.00

Otwarcie Uroczystości

Dr hab. Karol Palka, prof. IM PAN, Przewodniczący AMU

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes PAN

Działalność AMU w latach 2010-2019

Prof. dr hab. med. Bartosz Karaszewski, Przewodniczący AMU w latach 2012-2014

Prof. dr hab. Michał Wierzchoń, Zastępca Przewodniczącego AMU w latach 2014-2017

Prof. dr hab. Konrad Osajda, Przewodniczący AMU w latach 2016-2017

Dr hab. Anna Ajduk, prof. UW, Przewodnicząca AMU w latach 2017-2019

AMU dziś - AMU jutro

Dr hab. Monika Kwoka, prof. PŚ, Zastępczyni Przewodniczącego AMU

Dr Jacek Kolanowski, Zastępca Przewodniczącego AMU

Dr Krzysztof Nowak, Zastępca Przewodniczącego AMU

Dr hab. Karol Palka, prof. IM PAN, Przewodniczący AMU

13.30 - 15.00

Obiad

Miejsce

Pałac Staszica
Sala Lustrzana
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Kontakt