Skocz do treści

Przydatne linki:

Akty prawne Ministra Edukacji i Nauki Dziennik Ustaw RP

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Ustawa z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. 2018 poz.1668)

RA-DON raporty, analizy i dane o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce Raporty

Centrala Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Postępowania awansowe

Baza projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki Projekty NCN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Platforma Konkursowa

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego RGNiSW

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Prace Komisji

Transmisje posiedzeń Komisji iTV Sejm

Podkomisja stała ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prace Podkomisji

Transmisje posiedzeń Podkomisji iTV Sejm

Nauka polska – baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego