Skocz do treści

Akademia Młodych
Uczonych PAN​

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Dziewczyny do NAUKI – współpraca z Perspektywy Women in Tech
W ramach podjętej przez AMU PAN współpracy z Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych reaktywowany zostanie program “Dziewczyny do nauki!”. Program ten adresowany będzie do trzech grup docelowych:…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Serwis X