Skocz do treści

Akademia Młodych Uczonych PAN

CHCĘ POMÓC

I want to help

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

AMU apeluje do Prezydenta RP
Akademia Młodych Uczonych zaapelowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wycofanie z parlamentu projektu Ustawy o Akademii Kopernikańskiej i stworzenie w jej miejsce funduszu stypendialnego dla uczonych chroniących się w Polsce…
Wsparcie dla uczonych z Ukrainy
W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Akademia Młodych Uczonych PAN chciałaby jak najszybciej pomóc ukraińskim kolegom i koleżankom., którzy są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę. Członkowie AMU zadeklarowali już, że…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Twitter