Akademia Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Katharina Boguslawski laureatką Nagród Naukowych Polityki 2020
Dr hab. Katharina Boguslawski, profesor UMK i członkini AMU bieżącej kadencji, została laureatką Nagród Naukowych Polityki. “Profesor Katharina Boguslawski zajmuje się rozwijaniem nowych i unikatowych w skali światowej metod obliczeniowych…
Bartosz Karaszewski laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju
Prof. Bartosz Karaszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny), były członek i przewodniczący AMU, został tegorocznym laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju za badania nad metodami leczenia uradów niedokrwiennych mózgu. Więcej informacji: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=202420077938580&id=102014911312431
7th Lublin International Medical Congress
Akademia Młodych Uczonych PAN objęła patronatem 7th Lublin International Medical Congress. Międzynarodowa konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 26-28 listopada 2020 r. Więcej informacji: strona internetowa LIMC

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Twitter