Skocz do treści

Zebranie Ogólne AMU

W dniach 20-21 kwietnia 2023 roku w Pałacu w Jabłonnie, Domu Zjazdów i Konferencji PAN, odbyło się Zebranie Ogólne Akademii Młodych Uczonych PAN. Podczas dwudniowych obrad podsumowana i przedyskutowana została działalność sześciu tematycznych zespołów organizujących pracę AMU PAN (Zespołu ds. sytuacji młodych naukowców, Zespołu ds. opinii, Zespołu ds. doradztwa naukowego, Zespołu ds. promocji AMU, Zespołu ds. wydarzeń oraz Zespołu ds. inicjatywy Doskonałość naukowa nie ma płci). Przedyskutowane zostały również kluczowe kwestie działalności AMU PAN, zwłaszcza w kontekście reformy PAN, partnerstwa międzynarodowego i regionalnego, konferencji organizowanych przez AMU i ich finansowania, jak również budżetu AMU PAN.