Skocz do treści

Akademia Młodych Uczonych PAN

CHCĘ POMÓC

I want to help

Monitorujemy i opiniujemy projekty aktów prawnych, a także opracowujemy rekomendacje i proponujemy zmiany w zasadach organizacji nauki w Polsce.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

AMU proponuje zmiany w procedurze habilitacyjnej
W zakresie procedury habilitacyjnej Akademia Młodych Uczonych PAN podtrzymuje główne tezy podniesione w rekomendacjach przesłanych RDN 24 listopada 2021 r. W naszej opinii Rada Doskonałości Naukowej dysponuje narzędziami, które pozwalają…
AMU obejmuje patronatem konkurs Falling Walls Lab
Falling Walls to obecnie jedna z największych na świecie platform networkingowych złożonych z przedstawicieli sektora akademickiego. Ich wspólnym celem jest pokonywanie istniejących ograniczeń. Zwycięstwo w warszawskim Falling Walls Lab oznacza…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Twitter