Akademia Młodych Uczonych PAN

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Akademia Młodych Uczonych została powołana do życia w 2010 r. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród badaczy, którzy w chwili wyboru nie przekraczają 38 roku życia i legitymują się co najmniej stopniem naukowym doktora.

Akademia Młodych Uczonych aktywizuje środowisko młodych uczonych: organizujemy i współorganizujemy konferencje naukowe, obejmujemy patronaty nad wydarzeniami naukowymi, popularyzujemy naukę.

Aktualności

Conference Climate Change
Dear Climate Change research community and Polish Scientific Networks Friends,  On behalf of the Polish Young Academy and Association of the Foundation for Polish Science Scholars, I am pleased to…
Zostań badaczką! Kobiety w nauce 2020
11 grudnia 2020 r. odbędzie się w trybie zdalnym kolejne spotkanie z cyklu Zostań badaczką! Kobiety w nauce. Wydarzenie adresowane jest do uczennic szkół średnich oraz studentek, które chciałyby dowiedzieć się…
Akademia Młodych Uczonych PAN przystępuje do YASAS
AMU przystępuje do paneuropejskiej Struktury Młodych Akademii ds. Doradztwa Naukowego YASAS. Na Zgromadzeniu Ogólnym członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN podjęli decyzję o przystąpieniu AMU do Young Academies Science Advice Structure (YASAS).…

Kontakt z AMU

Sieci społecznościowe

Twitter