Skip to content

Polish Young Academy
Polish Academy of Sciences

CHCĘ POMÓC

I want to help

We monitor and issue opinions on legal acts drafts, as well as develop recommendations and propose changes in the organization of science in Poland.

Polish Young Academy was established in 2010. Its members are selected by the General Assembly of the Polish Academy of Sciences from among researchers who, at the time of selection, do not exceed 38 years of age and have at least a doctoral degree.

Polish Young Academy activates the community of young scientists: we organize and co-organize scientific conferences, we take patronage over scientific events, and we popularize science.

News

Support of Scientists from Ukraine
W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Akademia Młodych Uczonych PAN chciałaby jak najszybciej pomóc ukraińskim kolegom i koleżankom., którzy są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę. Członkowie AMU zadeklarowali już, że…
Wybrano członków AMU kolejnej kadencji
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało w dniu 3 grudnia 2021 r. 18 członków Akademii Młodych Uczonych kolejnej kadencji. Badaczom i badaczkom serdecznie gratulujemy i liczymy na udaną współpracę!
Podsumowanie kadencji XII 2019-XII 2021
Podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się 2 grudnia 2021 r., Przewodniczący AMU, dr hab. Karol Palka podsumował dobiegającą końca kadencję władz AMU.

Contact with AMU

Social networks

Twitter